ભૂમિપુત્ર : ૧ મે, ૨૦૨૩

યુવા સંવાદ -૨૦૨૩

પ્રિય વાચક મિત્રો,

છેલ્લાં લગભગ ૧૦ વર્ષોથી અમે કેટલાક મિત્રો સાથે મળીને વિચાર શિબિરનું આયોજન કરતાં.

જેમાં પર્યાવરણ, સામાજિક નિસબત, સંસ્કૃતિ, શિક્ષણ-રોજગાર ઉપરાંત સાંપ્રત વિષયો પર ચર્ચા કરવા ભેગા મળતાં.

આ યુવા સંવાદ ફરી શરુ કરવા જઈ રહ્યાં છીએ.

આ વર્ષના વિષયમાં રસ હોય તો જરૂર સહભાગી બનશો અને આપના મિત્ર વર્તુળ સુધી આ જાણકારી પહોંચાડશો.

વિષય: ટેકનોલોજી અને સમાજ

સ્થળ : ઓરો સેન્ટર-આશ્રમ, ઓમ પૂરી રોડ, માતર, ગુજરાત

વયમર્યાદા: ૧૬ થી ૩૦ વર્ષ

સમયગાળો : ૧૯મી તારીખ સાંજથી ૨૧ તારીખ સાંજ સુધી

યુવા સંવાદમાં જોડાવા માટે ફોર્મ ભરવું જરૂરી છે

ફોર્મની લીંક મેળવવા માટે અને વિગતો જાણવા સંપર્ક :
94092 60962, 95869 60181

ખર્ચ : વ્યક્તિ દીઠ રૂ. 500/- જેટલો ખર્ચ થશે.

સહયોગ: શ્રી મનુભાઈ પંચોળી ‘દર્શક’ ફાઉન્ડેશન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s